Hoofdartikel

Statue of Liberty, New York,   made in … ? 

3 min ontdekkings-tijd

“In New York!”, “In New York, natuurlijk !”, roept iedereen drummend rond de foto die Raf in de hand houdt…

Nochtans staan we op een hoek van een stille straat in het hart van… Parijs.  Maar niets is wat het lijkt. Bijna 135 jaar terug bruisen hier de ateliers van “Gaget, Gauthier &Cie”, gespecialiseerd in onder meer “des travaux d’arts en plomb et en cuivre”.  De firma is fier: 350 medewerkers zijn druk in de weer met een fantastische opdracht:  “La Liberté éclairant le monde”, een reusachtig standbeeld, dat de Fransen aan de Amerikanen willen schenken als herdenking van 100 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid (1776).

Die is bevochten met de beslissende steun van Franse troepen onder leiding van Rochambeau en  La Fayette. Dat smeedt een bijzondere band tussen de twee landen. De opdracht wordt toevertrouwd aan beeldhouwer Frédéric Auguste Barholdi, die het beroemde beeld ontwerpt dat nu prijkt op Bedloe Island, tussen Manhattan en Staten Island.

Bartholdi heeft hiervoor niet alleen de honderden koperplaten van Gaget & Gauthier nodig maar ook een reusachtig ijzeren skelet om het beeld rond op te bouwen. Daarvoor doet hij beroep op  Les Entreprises Gustave Eiffel.

En zo komt het dat, op een dag, de bewoners van de Rue de Chazelles een gigantische constructie zien verrijzen, die dag na dag groter en hoger wordt. Tot ze er volledig zal staan: La Liberté.

Maar in 1876, op de 100ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, is echter alleen de fakkel klaar. Die wordt alvast naar Amerika verscheept en daar bewonderd op de Wereldtentoonstelling van Philadelphia. Om dan terug te keren naar de werf in de Rue de Chazelles. Twee jaar later is ook het hoofd klaar en dat wordt getoond op de Wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs.

Het zal nog duren tot 1884 vooraleer La Liberté helemaal klaar is.

Maar dan is het feest in de straat !

Op de “4th of July” van dat jaar speelt een uitbundige Fanfare des Batignolles hier Franse en Amerikaanse hymnes. De Franse kolonel Liechtenstein, vertegenwoordiger van Président Jules Grévy, schenkt het standbeeld plechtig aan Levi Morton, de Amerikaanse ambassadeur in Parijs en vertegenwoordiger van VS-President Chester Arthur.

Dan wordt het enorme beeld terug gedemonteerd en in 350 kisten verscheept naar de VS. Op 28 oktober 1886, 10 jaar ‘over tijd’, huldigt de ondertussen nieuwe President Glover Cleveland  ‘La Liberté’ in.  Met dank aan krantenuitgever Joseph Pulitzer, die onder de abonnees van zijn  ‘The New York World’ een grootse crowdfunding campagne avant la lettre organiseerde om de sokkel van het beeld te financieren.

Fijne anekdote voor de bedrijfsleiders onder u:

om zich op wereldschaal te positioneren, hebben de ondernemers Gaget & Gauthier een aandenken bij voor het internationale gezelschap. Een miniatuurversie van La Liberté. De aanwezigen vinden de kleine replica best amusant en vragen aan elkaar:“Have you received your Gaget?”

Wat met een Yankee-accent klinkt als “Have you received your Gadget”.

Niet alleen een nieuw wereldicoon, maar ook een nieuw woord is geboren…   Made in Paris.

Met de feestelijke klanken van de Fanfare des Batignolles in het hoofd, stappen we verder naar het volgende verhaal, het stadspaleis van James en Betty de Rothschild.

Wil je graag mee naar de plek waar het Statue of Liberty is gebouwd ?

“Join us” op de wandeling “Van Rothschilds & Refusés” !