Privacybeleid- GDPR

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://mirakelhof.blog.

Uw persoonsgegevens, beperkt tot uw mailadres worden verwerkt door Mirakelhof bv Visserij 91 9000 Gent (mirakelhof@gmail.com), voor beheer en organisatie van activiteiten in en over Parijs, nieuwsbrief, blog en actualiteit, op basis van de relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en informatie op basis van ons gerechtvaardigd belang om u te informeren. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op deze infoverstrekking, volstaat het ons dat mee te delen op (mirakelhof@gmail.com). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Tevens zorgden we ervoor dat onze derde partners wordpress, mailchimp en Combell onze deze zelfde compliant garantie met GDPR richtlijn bezorgden.

Afbeeldingen en illustraties : waar we er niet in slaagden na te gaan of er auteursrechten rusten op sommige afbeeldingen vragen we de rechthebbenden dit met Mirakelhof op te nemen 
Dirk Velghe